Η επιστημονική ονομασία του πορόλιθου (ονομάζεται και τραβερτίνης) είναι “Νεογενής Ασβεστόλιθος”. Ο ασβεστόλιθος είναι ιζηματογενές πέτρωμα, του οποίου το βασικό συστατικό είναι ο ασβεστίτης (CaCO3). Συχνά περιέχει απολιθώματα, από τα οποία μπορεί να εκτιμηθεί η ηλικία και η προέλευσή του. H μάζα του πετρώματος παρουσιάζει μια χαρακτηριστική κυψελώδη δομή που περιλαμβάνει κενά σε μορφή σωληνίσκων, μεγάλων πόρων εξού και το όνομα πορόλιθος.

Περιοχές ιδιαίτερα γνωστές για τους πορόλιθους τους, είναι η Κρήτη και η Μάλτα.

Close Menu